40. výročie letu Vladimíra Remeka do vesmíru

Tento mesiac uplynulo 40 rokov, ako kozmonauti Vladimír REMEK a Alexej GUBAREV vzlietli do kozmu. Kozmická loď Sojuz 28, vrámci programu Interkozmos, odštartovala 2.3.1978 a spojila sa s orbitálnym vedeckovýskumným komplexom Saľut 6. Po vyše 190 hodinách úspešného pobytu vo vesmíre, 10.3.1978, kozmonauti pristáli neďaleko mesta Arkalik v Kazachstane.

Vladimír Remek (http://www.vladimirremek.cz/zivotopis.php) je absolventom Vyššieho leteckého učilišťa v Košiciach (1970), ktoré sa pretransformovalo v roku 1973 na Vysokú vojenskú leteckú školu SNP (neskôr na Vojenskú leteckú akadémiu GMRŠ), v súčasnosti Leteckú fakultu Technickej univerzity v Košiciach.

Preto môžeme byť na „nášho“ absolventa právom hrdí!

© 2018 Letecká fakulta Technickej univerzity v Košiciach. Všetky práva vyhradené.