7. Medzinárodná vedecká konferencia doktorandov

V dňoch 30. – 31 mája 2018, v Učebno-výcvikovom zariadení Herľany, sa konala už 7. medzinárodná vedecká konferencia doktorandov, mladých vedcov a výskumných pracovníkov pod záštitou Dr.h.c. doc. Ing. Stanislava SZABA, PhD., MBA, LL.M., dekana Leteckej fakulty, Technickej univerzity v Košiciach.

Podpora doktorandského štúdia a mladých vedecko-pedagogických pracovníkov patrí medzi priority nového vedenia Leteckej fakulty čoho dôkazom je aj organizácia našej vedeckej konferencie doktorandov, na ktorej sa živo diskutovalo a aktuálnych problémoch vo vede a výskume ale i aktuálnych trendoch v oblasti letectva. Ako zdôraznil dekan Leteckej fakulty, Stanislav Szabo, vo svojom príhovore: „Veríme, že už táto generácia našich mladých kolegov bude pevným základom v súčasnosti prebiehajúcej rozsiahlej generačnej obmeny ktorú sme odštartovali na pôde našej fakulty“. Pevne veríme, že nás naši mladí vedci nesklamú a budú zárukou ďalšieho rozvoja letectva nielen v Košiciach ale i na Slovensku.

   

© 2018 Letecká fakulta Technickej univerzity v Košiciach. Všetky práva vyhradené.