Denný archív: 20. júna 2018

Študent LF na Falling Walls Lab Slovakia

Aj Letecká fakulta mala svojho reprezentanta Bc. Miroslav Spodniaka na prestížnom celosvetovom podujatí Falling Walls Lab 2018, ktorého cieľom je podporiť vedecké a podnikateľské...   Ďalej

© 2018 Letecká fakulta Technickej univerzity v Košiciach. Všetky práva vyhradené.