Študent LF na Falling Walls Lab Slovakia

Aj Letecká fakulta mala svojho reprezentanta Bc. Miroslav Spodniaka na prestížnom celosvetovom podujatí Falling Walls Lab 2018, ktorého cieľom je podporiť vedecké a podnikateľské inovatívne vízie a iniciovať a rozvíjať výmenu nápadov, inšpirácií a poznatkov medzi mladými výskumníkmi a profesionálmi z rôznych oblastí. Toto podujatie sa v posledných rokoch konalo na 50 prestížnych akademických inštitúciách po celom svete.

Miro predstavil svoj nápad monitorovania stavu leteckej kompozitnej konštrukcie pomocou bezkontaktných senzorov založených na báze magnetických mikrodrôtov. Miro má ambíciu v doktoradskom štúdiu na Leteckej fakulte venovať vývoju úplne nového systému pre monitorovanie pevnosti a stavu kompozitných materiálov. Ide o vývoj bezkontaktných snímačov, ktoré sú pri výrobe zabudované medzi jednotlivými vrstvami kompozitného materiálu. Viac informácií na …

Podujatie Falling Walls Lab Slovakia sa konalo 31. mája 2018 na Univerzite Komenského v Bratislave. Na Slovensku išlo už o druhý ročník takéhoto podujatia. Mladí vedci a inovátori mali šancu predstaviť svoje návody riešení rozličných problémov. Účasť bola široká, svoje výskumné projekty a inšpiratívne myšlienky prezentovali vedci z Univerzity Komenského v Bratislave, Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, Technickej univerzity v Košiciach, Matador Automation, ale aj Eyeblink. Išlo o témy z humanitnej oblasti, medicíny i techniky. Nad podujatím Falling Walls Lab Slovakia prevzal záštitu premiér SR Peter Pellegrini, ktorý si vypočul inšpiratívne myšlienky mladých vedcov a víťazom odovzdal ocenenia.

© 2018 Letecká fakulta Technickej univerzity v Košiciach. Všetky práva vyhradené.