Denný archív: 26. júna 2018

Prezentácia LF v relácii VAT

Viete, ako spolu súvisia kozmický výskum a letectvo? Odpovede hľadal p. Gregor Mareš spolu s dekanom Leteckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach, Dr.h.c. doc. Ing....   Ďalej

© 2018 Letecká fakulta Technickej univerzity v Košiciach. Všetky práva vyhradené.