Prezentácia LF v relácii VAT

Viete, ako spolu súvisia kozmický výskum a letectvo? Odpovede hľadal p. Gregor Mareš spolu s dekanom Leteckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach, Dr.h.c. doc. Ing. Stanislavom Szabom, PhD., MBA, LL.M., v televíznej relácii – magazíne o vede a technológiách – VAT, vysielanom 23. júna 2018 na Dvojke.

© 2018 Letecká fakulta Technickej univerzity v Košiciach. Všetky práva vyhradené.