Denný archív: 27. júna 2018

Podpis memoranda o spolupráci

Dňa 27. júna 2018, dekan Leteckej fakulty Dr.h.c. doc. Ing. Stanislav Szabo, PhD., MBA, LL.M., spečatil rozvoj ďalšej spolupráce s Úradom pre civilné letectvo...   Ďalej

© 2018 Letecká fakulta Technickej univerzity v Košiciach. Všetky práva vyhradené.