Návšteva predsedu vlády v STA

V pondelok, 17. septembra, navštívil predseda vlády SR, Peter Pellegrini, nášho partnera Slovak Training Academy, Ltd. (STA). Pan premiér bol informovaný o zapojení LF ako hlavného partnera pre výcvik pilotov v STA. Vo svojej reči vyzdvihol takéto ideálne prepojenie teoretického výcviku s praktickým, v ktorom LF zohráva veľmi dôležitú úlohu. Stretnutia sa zo strany LF zúčastnili dekan v zastúpení p. prodekana pre vzdelávanie Ing. Radoslava Šuleja, PhD., prodekan pre rozvoj Mgr. Peter Čekan, PhD., koordinátorka pre jazykový výcvik PhDr. Anna Čekanová, PhD. a tajomník LF Ing. Peter Čokina.

© 2018 Letecká fakulta Technickej univerzity v Košiciach. Všetky práva vyhradené.