Ocenenie Ing. Ľubomíra Fábryho, PhD.

Veliteľ vzdušných síl SR, generálmajor Ľubomír Svoboda, predstavitelia miestnej samosprávy, zástupcovia Slovenského leteckého zväzu generála M. R. Štefánika, Zväzu letcov Slovenska a Zväzu vojakov Slovenskej republiky, príslušníci vzdušných síl a ďalší pozvaní hostia sa slávnostne stretli pri Pamätníku letcov padlých v Slovenskom národnom povstaní v obci Zolná pri Zvolene, kde si symbolickým kladením vencov a kytíc, príhovormi a krátkym kultúrnym programom pripomenuli spomínané udalosti, uctili pamiatku a hrdinské činy statočných letcov.
Za aktívny podiel na rozvíjaní národných a vojenských tradícií českých a slovenských vojenských letcov bol ocenený aj náš kolega z Katedry letovej prípravy Ing. Ľubomír Fábry, PhD. pplk. v.v. odznakom Zaslúžilého letovoda. Sme naňho všetci patrične hrdí a GRATULUJEME!

© 2018 Letecká fakulta Technickej univerzity v Košiciach. Všetky práva vyhradené.