Novo habilitovaný docent na Leteckej fakulte

Na zasadnutí Vedeckej rady Technickej univerzity v Košiciach, dňa 19. októbra 2018, odovzdal rektor TU, prof. Ing. Stanislav Kmeť, CSc., diplomy 12 novo habilitovaným docentom TU. Sme radi, že medzi nimi nechýbala ani zástupkyňa našej fakulty, doc. Ing. Katarína Draganová, PhD., ING-PAED IGIP. Jedným z jej prvých gratulantov bol vedúci Katedry leteckej technickej prípravy LF, doc. Ing. Václav Moucha, CSc.

Srdečne gratulujeme a prajeme veľa tvorivých nápadov v prospech rozvoja LF.

 

© 2018 Letecká fakulta Technickej univerzity v Košiciach. Všetky práva vyhradené.