Podpis memoranda o spolupráci

Súčasťou návštevy generálneho riaditeľa Řízení letového provozu s.p. ČR Ing. Jána Klasa na Leteckej fakulte, dňa 23. októbra 2018, bol aj podpis Memoranda o spolupráci medzi týmto významným leteckým podnikom a Technickou univerzitou v Košiciach, za ktorú uvedené memorandum podpísal rektor TU prof.Ing. Stanislav Kmeť, CSc. Gestorom memoranda je naša Letecká fakulta, ktorej sa aj vďaka podpisu tohto memoranda otváraju ďalšie možnosti pre rozvoj vzájomnej spolupráce s renomovaným partnerom v oblasti letectva.

© 2018 Letecká fakulta Technickej univerzity v Košiciach. Všetky práva vyhradené.