Prednáška Ing. Jana Klasa, generálneho riaditeľa spoločnosti ŘLP ČR, s.p.

Dňa 23. októbra 2018 o 09:45 hod. sa v AULE 01 v budove č. 19 Leteckej fakulty TUKE uskutočnila prednáška Ing. Jana Klasa, generálneho riaditeľa spoločnosti Řízení letového provozu České republiky, na tému „Stratégie a budúce výzvy ŘLP ČR, s.p.“.

Ďakujeme všetkým zúčastneným a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

© 2018 Letecká fakulta Technickej univerzity v Košiciach. Všetky práva vyhradené.