Memorandum o spolupráci medzi TUKE a MDaV SR

Pod gesciou Leteckej fakulty bolo dnes rektorom TU v Košiciach prof. Stanislavom Kmeťom a ministrom dopravy a výstavby SR Arpádom Érsekom podpísané Memorandum o spolupráci medzi TUKE a MDaV SR. Podpis memoranda rozširuje možnosti spolupráce pre všetky fakulty TU. Letecká fakulta už v súčasnosti naštartovala veľmi intenzívnu spoluprácu s letiskami a leteckými podnikmi v podriadenosti ministerstva.

© 2018 Letecká fakulta Technickej univerzity v Košiciach. Všetky práva vyhradené.