Návšteva ministra dopravy a výstavby SR Arpáda Érseka na LF

Po podpise Memoranda o spolupráci na TU zavítal minister dopravy a výstavby SR Arpád Érsek k historicky prvej návšteve Leteckej fakulty TUKE. Cieľom návštevy bola diskusia s vedením fakulty o našich spôsobilostiach, ale i možnostiach rozvoja ďalšej spolupráce. Pozornosť bola upriamená predovšetkým na rozvoj spolupráce našej fakulty s obchodnými spoločnosťami v pôsobnosti rezortu dopravy so zameraním na civilné letectvo. Naša fakulta je jedinou svojho druhu v SR, ale i ČR, ktorá ma plne akreditovaný študijný program „Pracovník riadenia letovej prevádzky“. Vychádzajúc z tejto našej dlhoročnej spôsobilosti je jednou z perspektívnych oblastí spolupráce ponuka doplnkového výcviku budúcich pracovníkov riadenia letovej prevádzky v spolupráci so štátnym podnikom Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky. Veríme, že aj s podporou rezortu dopravy sa fakulte bude dariť rozvíjať jej ďalšie plány v budovaní modernej fakulty.

 

© 2018 Letecká fakulta Technickej univerzity v Košiciach. Všetky práva vyhradené.