Pracovná návšteva zástupcov Vzdušných síl armády ČR na LF

V stredu 21.11.2018 sa na pôde Leteckej fakulty uskutočnilo stretnutie zástupcov Vzdušných síl armády ČR a Mnohonárodného strediska leteckého výcviku s vedením fakulty a vedúcimi katedier LF. Cieľom zasadnutia bola prezentácia LF a možností výcviku vojenských študentov na LF. Súčasťou stretnutia bola aj návšteva STA na letisku v Košiciach.


© 2018 Letecká fakulta Technickej univerzity v Košiciach. Všetky práva vyhradené.