74. výročie úmrtia Ľudovíta Kukorelliho – pietna spomienka

Dňa 24.11.2018 sme si pripomenuli 74. výročie úmrtia Ľudovíta Kukorelliho, jedného z významných organizátorov a veliteľov partizánskych jednotiek na východnom Slovensku, dôstojníka letectva, hrdinu Slovenského národného povstania mjr. In memoriam. Pri tejto príležitosti Zväz vojakov SR – Klub Košice zorganizoval pietnu spomienku pri jeho pamätníku v areáli Leteckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach.

Na oslavách 74. výročia Slovenského národného povstania prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska povýšil majora in memoriam Ľudovíta Kukorelliho do vojenskej hodnosti brigádny generál in memoriam.

© 2018 Letecká fakulta Technickej univerzity v Košiciach. Všetky práva vyhradené.