Erasmus+ aj na Leteckej fakulte

Účastníci projektu Erasmus+ zavítali v stredu 21.11.2018 aj na našu fakultu. Súčasťou ich návštevy bola prehliadka priestorov a učební na LF, ako aj návšteva partnerských organizacií – STA a Leteckého múzea v Košiciach.


© 2018 Letecká fakulta Technickej univerzity v Košiciach. Všetky práva vyhradené.