Účasť zástupcov z LF na „Veľtrhu vysokých škôl 2018“

V utorok 27.11. 2018 sa v Michalovciach konal Veľtrh vysokých škôl pod názvom „Viac informácií – lepší výber vysokej školy„, ktorého účastníkmi boli aj zástupcovia z LF. Záujemcovia mali možnosť dozvedieť sa viac o podmienkach prijatia a možnostiach štúdia na Leteckej fakulte.

© 2018 Letecká fakulta Technickej univerzity v Košiciach. Všetky práva vyhradené.