Prednáška Ing. Karla Němca (LPS š.p.)

Dňa 28. novembra 2018 sa uskutočnila prednáška Ing. Karla Němca, riaditeľa záchranného koordinačného strediska LPS š.p., na tému „Poskytovanie služby pátrania a záchrany (SAR) v SR“.

Ďakujeme všetkým zúčastneným

 

© 2018 Letecká fakulta Technickej univerzity v Košiciach. Všetky práva vyhradené.