fbpx

Mesačný archív: december 2018

Našich „10 naj“ v roku 2018

Koniec roka je aj obdobím hodnotenia a bilancovania. Pokúsili sme sa o to aj my na Leteckej fakulte a tu je „našich 10 naj…“,...   Ďalej

49. ročník vianočného turnaja v minifutbale

Dňa 15. decembra 2018 sme slávnostným výkopom lopty zahájili vianočný minifutbalový turnaj o pohár dekana LF.  49. ročník vianočného turnaja v minifutbale privítal osem...   Ďalej

Novo habilitovaný docent na Leteckej fakulte

Rady nových docentov na Leteckej fakulte sa opäť rozrástli . Na včerajšom zasadnutí Vedeckej rady TU v Košiciach odovzdal rektor TU diplom doc.Ing. Pavlovi...   Ďalej

Udelenie ocenení pracovníkom LF

Súčasťou tohto týždňového vianočného leteckého večierka bolo aj udelenie ocenení „najlepšia katedra fakulty“ a „najlepší vedecko-pedagogický zamestnanec fakulty“ za rok 2018. Medzi kolektívmi katedier...   Ďalej

Vianočný večierok LF

Letecká fakulta bilancovala najúspešnejší rok vo svojej 13-ročnej histórii v príjemnej a veselej atmosfére II. ročníka vianočného leteckého večierka. Takmer stopercentná účasť všetkých zamestnancov...   Ďalej

Súťaž – Matlab Academy Challenge

Technická univerzita v Košiciach v AR 2018/2019 získala licenciu Total Academic Headcount (TAH) pre programový balík MATLAB, Simulink a súvisiace podporné služby, podrobnejšie viď....   Ďalej

Konferencia Senzorika a magnetometria 2018

Dňa 6.12.2018 sa uskutočnila konferencia „Senzorika a magnetometria 2018“, ktorá je už niekoľko desaťročí organizovaná na pôde Leteckej fakulty TUKE. Aj tento ročník bol...   Ďalej

Ďalší úspech pre našu Leteckú fakultu

Koniec roka priniesol ďalší úspech pre našu Leteckú fakultu. Ministerstvo obrany schválilo našu fakultu ako organizáciu, ktorá môže našich študentov vzdelávať v oblasti vojenského...   Ďalej

Stretnutie zástupcov Leteckej fakulty a STA

Dnešné stretnutie zástupcov Leteckej fakulty a STA s ich partnermi z USA. Cieľom stretnutia bola prezentácia možností štúdia na našej fakulte. Veľký záujem u...   Ďalej

© 2018 Letecká fakulta Technickej univerzity v Košiciach. Všetky práva vyhradené.