Denný archív: 5. decembra 2018

Ďalší úspech pre našu Leteckú fakultu

Koniec roka priniesol ďalší úspech pre našu Leteckú fakultu. Ministerstvo obrany schválilo našu fakultu ako organizáciu, ktorá môže našich študentov vzdelávať v oblasti vojenského...   Ďalej

Stretnutie zástupcov Leteckej fakulty a STA

Dnešné stretnutie zástupcov Leteckej fakulty a STA s ich partnermi z USA. Cieľom stretnutia bola prezentácia možností štúdia na našej fakulte. Veľký záujem u...   Ďalej

© 2018 Letecká fakulta Technickej univerzity v Košiciach. Všetky práva vyhradené.