Ďalší úspech pre našu Leteckú fakultu

Koniec roka priniesol ďalší úspech pre našu Leteckú fakultu. Ministerstvo obrany schválilo našu fakultu ako organizáciu, ktorá môže našich študentov vzdelávať v oblasti vojenského parašutizmu a tiež v oblasti alternatívnych spôsobov vysadenia a transportu osôb a nákladu pomocou vrtuľníkov a v oblasti leteckej záchrany. Sme veľmi radi, že sa nám proces získavania tejto spôsobilosti podarilo po takmer ročnom úsilí získať aj preto, lebo Letecká fakulta sa týmto stáva jediným školiacim pracoviskom tohto druhu nielen v SR, ale i v ČR a Maďarsku.

© 2018 Letecká fakulta Technickej univerzity v Košiciach. Všetky práva vyhradené.