Stretnutie zástupcov Leteckej fakulty a STA

Dnešné stretnutie zástupcov Leteckej fakulty a STA s ich partnermi z USA. Cieľom stretnutia bola prezentácia možností štúdia na našej fakulte. Veľký záujem u partnerov STA z USA vzbudila možnosť vzdelávania technikov údržby lietadiel, ako aj komplexnosť ponúkaného vzdelávania na fakulte. Záver návštevy bol zavŕšený prehliadkou areálu, priestorov jednotlivých katedier a učební LF.

© 2018 Letecká fakulta Technickej univerzity v Košiciach. Všetky práva vyhradené.