fbpx

Konferencia Senzorika a magnetometria 2018

Dňa 6.12.2018 sa uskutočnila konferencia „Senzorika a magnetometria 2018“, ktorá je už niekoľko desaťročí organizovaná na pôde Leteckej fakulty TUKE. Aj tento ročník bol organizovaný v spolupráci s Leteckou fakultou Technickej univerzity v Košiciach a Slovenskou magnetickou spoločnosťou – ZSVTS.

Cieľom konferencie bolo vzájomné informovanie sa o výskume a vývoji v oblasti magnetických materiálov, magnetometrie a senzoriky.

Na tejto akcii sa zúčastnilo celkovo 35 účastníkov, kde bolo prednesených 18 prednášok z toho 5 pozvaných prednášok. Medzi zastúpenými inštitúciami boli ČVUT Praha, UPJŠ Košice, SAV Košice, TU Košice, RVmagnetics Košice, Žilinská univerzita Žilina, AOS, Liptovský Mikuláš, VŠBM Košice, EDIS vvd, Košice. Dominantná časť časového priestoru pre vystúpenia bola poskytnutá mladým vedátorom a doktorandom, aby sa vzájomne a v priateľskom duchu oboznámili so zaujímavosťami svojich prác.Konferencia priniesla veľa zaujímavých výmen poznatkov, skúseností, ale aj osobných kontaktov a priateľských debát jej účastníkov.

Ďakujeme všetkým účastníkom za vytvorenie priateľskej atmosféry a tešíme sa na ďalší ročník.

 

© 2018 Letecká fakulta Technickej univerzity v Košiciach. Všetky práva vyhradené.