Denný archív: 13. decembra 2018

Udelenie ocenení pracovníkom LF

Súčasťou tohto týždňového vianočného leteckého večierka bolo aj udelenie ocenení „najlepšia katedra fakulty“ a „najlepší vedecko-pedagogický zamestnanec fakulty“ za rok 2018. Medzi kolektívmi katedier...   Ďalej

Vianočný večierok LF

Letecká fakulta bilancovala najúspešnejší rok vo svojej 13-ročnej histórii v príjemnej a veselej atmosfére II. ročníka vianočného leteckého večierka. Takmer stopercentná účasť všetkých zamestnancov...   Ďalej

Súťaž – Matlab Academy Challenge

Technická univerzita v Košiciach v AR 2018/2019 získala licenciu Total Academic Headcount (TAH) pre programový balík MATLAB, Simulink a súvisiace podporné služby, podrobnejšie viď....   Ďalej

© 2018 Letecká fakulta Technickej univerzity v Košiciach. Všetky práva vyhradené.