Súťaž – Matlab Academy Challenge

Technická univerzita v Košiciach v AR 2018/2019 získala licenciu Total Academic Headcount (TAH) pre programový balík MATLAB, Simulink a súvisiace podporné služby, podrobnejšie viď. http://www.tuke.sk/matlab. V rámci tej licencie  na podporu štúdia systému na  Matlab Academy, (https://matlabacademy.mathworks.com/ ) študentom a zamestnancom univerzity je umožnené zadarmo absolvovať elektronické kurzy o systéme. Po ukončení takého elektronického kurzu každý účastník získa elektronický certifikát o absolvovaní daného kurzu. Ďalšie informácie, názory : https://www.facebook.com/groups/matlab4students/.

Preto na katedre Leteckej technickej prípravy  v rámci predmetov „Numerická matematika“ a „Aplikovaná matematika“ v období od 9.10.2018 do 10.12.2018,  bola vyhlásená súťaž Matlab Academy Challenge. V rámci súťaže bolo potrebné získať čo najviac certifikátov. Do súťaže sa zapojilo 17 študentov (z 25). Študenti získali 107 Matlab Academy certifikátov v hodnote viac ako 24 000 Eur. Získané kompetencie sú dôležité lebo systém Matlab v súčasnosti môžeme považovať za dátové a programové rozhranie medzi výskumom a praxou. Do súťaže ceny poskytli: firma Humusoft s.r.o. (distribútor MATLABu v ČR a SR), Letecká fakulta a firma, Elfa s.r.o.

13.12.2018, P. Szabó

Študenti získali tieto certifikáty:

Názov kurzu Počet získaných certifikátov
MATLAB Onramp 17
Simulink Onramp 11
Deep Learning Onramp 15
MATLAB Fundamentals (hodnota kurzu 1000 Eur) 12
MATLAB Programming Techniques (hodnota kurzu 1000 Eur) 12
Introduction to Linear Algebra with MATLAB 13
Introduction to Statistical Methods with MATLAB 11
Solving Nonlinear Equations with MATLAB 14
Solving Ordinary Differential Equations with MATLAB 2
Spolu 107
Hodnotené 10.12.2018

Ceny súťaže získali študenti

Celkové poradie Meno a priezvisko Počet
získaných certifikátov
1. Pavol Kľoc 9 certifikátov
2.-8. Anton Tochii 8 certifikátov
Dušan Bysterský 8 certifikátov
Matej Pitoňák 8 certifikátov
Vadym Soloviov 8 certifikátov
Olha Bryk 8 certifikátov
Dávid Girgáš 8 certifikátov
Juraj Záchej 8 certifikátov
9.-12. Jakub Adzima 7 certifikátov
Peter Drab 7 certifikátov
Patrik Kašper 7 certifikátov
Štefan Poulovčák 7 certifikátov
13. Vladimír Kuric 5 certifikátov
14.-15. Oleh Slepenok 3 certifikáty
Patrik Kriška 3 certifikáty
16.-17. Ján Dargóczi 2 certifikáty
Filip Hričina 2 certifikáty

 

© 2018 Letecká fakulta Technickej univerzity v Košiciach. Všetky práva vyhradené.