Udelenie ocenení pracovníkom LF

Súčasťou tohto týždňového vianočného leteckého večierka bolo aj udelenie ocenení „najlepšia katedra fakulty“ a „najlepší vedecko-pedagogický zamestnanec fakulty“ za rok 2018. Medzi kolektívmi katedier LF si cenu za prvé miesto prevzal a určite aj patrične „vychutnal“ kolektív Katedry letovej prípravy pod vedením Ing. Róberta Rozenberga, PhD. Medzi jednotlivcami patrilo „sladké“ prvé miesto a primát najlepšieho pedagóga LF v roku 2018 doc.Ing. Rudolfovi Andogovi, PhD., členovi Katedry avioniky. Všetci účastníci vianočného večierka v tajnom hlasovaní tiež rozhodli o tom, že rovnako sladkú výhru a primát najsympatickejšieho zamestnanca Leteckej fakulty za rok 2018, udelia našej večne usmiatej kolegyni Olinke Kizekovej, členke Katedry avioniky. Patrične hrdý na oboch svojich kolegov je určite aj vedúci Katedry avioniky doc. Ing. Róbert Breda, PhD., ktorý patril medzi prvých gratulantov. Aj my ostatní sa pripajáme s gratuláciou.

© 2018 Letecká fakulta Technickej univerzity v Košiciach. Všetky práva vyhradené.