Novo habilitovaný docent na Leteckej fakulte

Rady nových docentov na Leteckej fakulte sa opäť rozrástli . Na včerajšom zasadnutí Vedeckej rady TU v Košiciach odovzdal rektor TU diplom doc.Ing. Pavlovi Lipovskému, PhD., príslušníkovi Katedry leteckej technickej prípravy. Medzi prvých gratulantov novému docentovi patril vedúci katedry doc. Ing. Václav Moucha, CSc.

K úspešnému zavŕšeniu habilitačného konania pánovi docentovi srdečne blahoželáme.

© 2018 Letecká fakulta Technickej univerzity v Košiciach. Všetky práva vyhradené.