49. ročník vianočného turnaja v minifutbale

Dňa 15. decembra 2018 sme slávnostným výkopom lopty zahájili vianočný minifutbalový turnaj o pohár dekana LF.  49. ročník vianočného turnaja v minifutbale privítal osem družstiev, ktoré počas sobotného dopoludnia zviedli „urputný“ športový boj o pohár dekana Leteckej fakulty. Víťaz mohol byť len jeden a stalo sa ním družstvo TUKE, ktoré viedol vedúci Katedry telesnej výchovy TUKE PaedDr. Vladimír Harčarik. Víťazom srdečne blahoželáme a už teraz sa tešíme na jubilejný 50. ročník leteckého futbalového turnaja, ktorý je zrejme najstarším futbalovým turnajom svojho druhu na celom Slovensku.

© 2018 Letecká fakulta Technickej univerzity v Košiciach. Všetky práva vyhradené.