Našich „10 naj“ v roku 2018

Koniec roka je aj obdobím hodnotenia a bilancovania. Pokúsili sme sa o to aj my na Leteckej fakulte a tu je „našich 10 naj…“, čo sa nám na Leteckej fakulte v roku 2018 podarilo:

  1. vytvorili sme nový študijný odbor v SR „Letecké a kozmické inžinierstvo“;
  2. načúvali sme potrebám študentov a snažili sme sa riešiť ich k ich spokojnosti;
  3. na štúdium na Leteckej fakulte sme prijali zvýšený počet študentov v dennej forme štúdia;
  4. v rámci riešenia zahraničných výskumných projektov sme získali najviac finančných prostriedkov zo všetkých fakúlt TU;
  5. úspešne sme akreditovali nový študijný program „Letecká a kozmická technika“ v I. stupni vysokoškolského vzdelávania;
  6. v rámci projektu Erasmus+ sme zabezpečili pobyt 20 študentom LF v zahraničí v spolupráci s naším partnerom SFUL;
  7. získali sme práva habilitačných a inauguračných konaní v študijnom odbore „Doprava“;
  8. zahájili sme štúdium a výcvik zahraničných študentov – pilotov vrtuľníkov v spolupráci s naším partnerom STA;
  9. zahájili sme modernizačný proces exteriérov a interiérov budov na LF, mimo iného zmodernizovali sme dve učebne na KLP, vchody do KA a KLI;
  10. boli sme úspešne certifikovaní ako výcviková organizácia pre vzdelávanie v oblasti vojenského parašutizmu, vysadenia a transportu pomocou vrtuľníkov a leteckej záchrany.

Vyslovujeme poďakovanie všetkým, ktorí sa o to pričinili.

© 2018 Letecká fakulta Technickej univerzity v Košiciach. Všetky práva vyhradené.