Ročný archív: 2018

Podpis memoranda o spolupráci

Dňa 27. júna 2018, dekan Leteckej fakulty Dr.h.c. doc. Ing. Stanislav Szabo, PhD., MBA, LL.M., spečatil rozvoj ďalšej spolupráce s Úradom pre civilné letectvo...   Ďalej

Prezentácia LF v relácii VAT

Viete, ako spolu súvisia kozmický výskum a letectvo? Odpovede hľadal p. Gregor Mareš spolu s dekanom Leteckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach, Dr.h.c. doc. Ing....   Ďalej

Študent LF na Falling Walls Lab Slovakia

Aj Letecká fakulta mala svojho reprezentanta Bc. Miroslav Spodniaka na prestížnom celosvetovom podujatí Falling Walls Lab 2018, ktorého cieľom je podporiť vedecké a podnikateľské...   Ďalej

7. Medzinárodná vedecká konferencia doktorandov

V dňoch 30. – 31 mája 2018, v Učebno-výcvikovom zariadení Herľany, sa konala už 7. medzinárodná vedecká konferencia doktorandov, mladých vedcov a výskumných pracovníkov...   Ďalej

40. výročie letu Vladimíra Remeka do vesmíru

Tento mesiac uplynulo 40 rokov, ako kozmonauti Vladimír REMEK a Alexej GUBAREV vzlietli do kozmu. Kozmická loď Sojuz 28, vrámci programu Interkozmos, odštartovala 2.3.1978 a...   Ďalej

Štipendiá francúzskej vlády na akademický rok 2018/2019

Možnosť získať ročné kofinancované štipendium na všetky úrovne štúdia (bakalárske, magisterské, doktorandské) a vo všetkých študijných odboroch. 380 eur mesačne platí študent alebo rodičia,...   Ďalej

© 2018 Letecká fakulta Technickej univerzity v Košiciach. Všetky práva vyhradené.