60 rokov leteckého vzdelávania v Košiciach

Po minuloročnom významnom historickom medzníku dejín nášho štátu, v ktorom sme si pripomenuli storočnicu vzniku československého letectva, je rok 2019, do ktorého sme práve vstúpili, z pohľadu našej fakulty nemenej dôležitý. Pripomenieme si v ňom slávnu a dlhoročnú tradíciu 60 rokov trvajúceho leteckého vzdelávania v Košiciach, ktorej pokračovateľom je práve naša Letecká fakulta. Slávu a tradíciu košickej leteckej školy šírilo v minulosti a veríme, že šíri i v súčasnosti viac ako 10-tisíc leteckých odborníkov kvalitne vyškolených v rôznych leteckých školách v Košiciach pre potreby nielen československého letectva, ale i letectiev mnohých krajín sveta.

© 2018 Letecká fakulta Technickej univerzity v Košiciach. Všetky práva vyhradené.