Výjazdové zasadnutie rozšíreného kolégia dekana LF

Týždeň (4. – 6. januára 2019) na LF sme zahájili trojdňovým výjazdovým zasadnutím rozšíreného kolégia dekana LF v príjemnom prostredí Vinianskeho jazera. Hlavnou témou nášho rokovania bola diskusia o nových študijných programoch našej fakulty pre nasledujúce roky. Pevne veríme, že úplne nové študijné programy, ktoré sme pre našich budúcich študentov pripravili a odsúhlasili, budú atraktívne aj tým, že plne reflektujú výzvy súčasného leteckého sveta, a tým zvyšujú uplatnenie našich absolventov v praxi. Po úspešnej akreditácii predpokladáme prijímanie prvých študentov na tieto programy už od akademického roku 2020/2021. Aj toto je jeden z ďalších dôležitých reformných krokov, ktoré sme začali v roku 2017 s cieľom vytvoriť z našej fakulty modernú a atraktívnu fakultu.

© 2018 Letecká fakulta Technickej univerzity v Košiciach. Všetky práva vyhradené.