Seminár o Web of Science

Dňa 6. marca 2019 o 13:00 hod. sa v Aule č. 01 (B-19) uskutočnil Seminár o Web of Science na tému „Zvýšenie citovanosti vedeckých výstupov Leteckej fakulty„. Seminár určený pre zamestnancov, výskumníkov, tvorivých pracovníkov fakulty a doktorandov viedli RNDr. Peter Szabó, PhD. a doc. RNDr. Ladislav Tomčo, PhD.

 

 

© 2018 Letecká fakulta Technickej univerzity v Košiciach. Všetky práva vyhradené.