Rokovanie Vedeckej rady LF

Na včerajšom rokovaní Vedeckej rady LF prebiehajúcom na Úrade vlády SR sa odštartovala ďalšia z významných etáp reforiem na našej fakulte. Vedecká rada dala „zelenú“ vzniku nových študijných programov, ktoré reagujú na súčasné požiadavky nielen leteckej praxe. Veríme, že po ich úspešnom schválení Akreditačnou komisiou SR, budeme môcť prvých študentov na nové študijné programy „PILOT“, „MANAŽÉRSTVO LETECKEJ DOPRAVY“, „RIADENIE LETOVEJ PREVÁDZKY“ a „LETECKÉ A KOZMICKÉ INŽINIERSTVO“ prijať už v AR 2020/2021.

© 2018 Letecká fakulta Technickej univerzity v Košiciach. Všetky práva vyhradené.