Prednáška spoločnosti BEKO Engineering spol. s.r.o.

Dňa 20.3.2019 sa v priestoroch Leteckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach konala prednáška zástupcov spoločnosti BEKO Engineering, spol. s.r.o. témou prednášky bola možnosť uplatnenia absolventov Leteckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach v spoločnosti BEKO Engineering, spol. s.r.o.

BEKO Engineering, spol. s r.o. je zameraná na IT a konštrukčne riešenia spolu s inžinierskymi službami. Zaoberá sa dodávkou a podporou PLM riešení CATIA, ENOVIA , NX – Softvérových  riešení implementovaných v procesoch výuky na Katedrách Leteckého inžinierstva a katedry avioniky. Zároveň poskytuje služby v oblasti Engineeringu so zameraním na letecký priemysel.

© 2018 Letecká fakulta Technickej univerzity v Košiciach. Všetky práva vyhradené.