Prednáška zástupcu spoločnosti GE Aviation Czech, s.r.o. na Leteckej fakulte

V rámci rozvoja spolupráce s praxou sa dňa 27.3.2019  v priestoroch  Katedry leteckého inžinierstva Leteckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach konala prednáška Ing. Františka Onderka, Data Acquisition Engineera v GE Aviation Czech, s.r.o.. Téma prednášky bola Úloha Data Acquisition inžiniera pri testovaní leteckých motorov.

GE Aviation Czech, s.r.o. je spoločnosť, ktorá sa zaoberá konštrukciou, výrobou a opravami leteckých turbovrtuľových motorov pre komerčné, obchodné a všeobecné letectvo. Spoločnosť je súčasťou celosvetovej siete General Electric, konkrétne patrí do divízie GE Aviation, ktorá patrí medzi najväčších výrobcov motorov lietadiel na svete.

 

© 2018 Letecká fakulta Technickej univerzity v Košiciach. Všetky práva vyhradené.