Prednáška na tému MATLAB a súčasný výskum

Dňa 2. apríla 2019 sa na Leteckej fakulte Technickej univerzity v Košiciach skutočnila prednáška zástupcov spoločnosti Humusoft, Michala Blaha a Martina Foltina, na tému MATLAB a súčasný výskum.

Prednáška bola venovaná modelovaniu diferenciálnych rovníc, nástrojom Simulink a Simspace, umelej inteligencii (Deep Learning, Machine learning) a Aerospace a optimalizačným toolboxom.

© 2018 Letecká fakulta Technickej univerzity v Košiciach. Všetky práva vyhradené.