Slovakia Trip 2019

Účastníci historicky prvej dvojdňovej exkurzie s názvom „SLOVAKIA TRIP 2019“ dňa 26. apríla 2019, vo večerných hodinách, úspešne „pristáli“ v areáli LF TUKE. Cieľom exkurzie bolo priblížiť študentom „leteckú prax“ z rôznych uhlov pohľadu a obohatiť ich novými vedomosťami a praktickými skúsenosťami odborníkov z leteckej praxe. Veríme, že exkurzia naplnila očakávania všetkých účastníkov a tešíme sa na ďalší ročník tejto podľa slov zúčastnených veľmi úspešnej a vydarenej akcie.

Momentky z tejto akcie nájdete v našej galérii.

 

© 2018 Letecká fakulta Technickej univerzity v Košiciach. Všetky práva vyhradené.