8. medzinárodná vedecká konferencia doktorandov

V dňoch 2. – 3. mája 2019 vo Učebno-výcvikovom zariadení Herľany sa konala už v poradí 8. medzinárodná vedecká konferencia doktorandov organizovaná pod záštitou Dr.h.c. doc. Ing. Stanislava Szaba, PhD., MBA, LL.M., dekana Leteckej fakulty, Technickej univerzity v Košiciach.

Hlavným cieľom konferencie bolo poskytnúť medzinárodné fórum pre študentov doktorandského štúdia s cieľom zdieľať ich výskumné poznatky a praktické skúsenosti. Konferencia bola venovaná rôznym výskumným témam z leteckej dopravy, ekonomickým aspektom každodenných operácií, manažmentu leteckej prevádzky, bezpečnosti a ochrany letectva, leteckým technológiám, bezpilotným leteckým systémom, ľudským faktorom a ergonómii v letectve.

© 2018 Letecká fakulta Technickej univerzity v Košiciach. Všetky práva vyhradené.