Podpis zmluvy o spolupráci s ukrajinskou spoločnosťou FED a Charkovskou univerzitou KHAY

Dnes nás poctili svojou návštevou predstavitelia Charkovskej spoločnosti FED a Charkovskej univerzity. Za spoločnosť FED viedol delegáciu p. Popov a za CHAY prorektor pre vedu p. Pavlikov. Pri stretnutí sa rozobrala spolupráca medzi LF a FED vo viacerých oblastiach letectva. Pán dekan vyjadril presvedčenie že v blízkej budúcnosti dospejeme ku obojstranne výhodnej spolupráci ktorá bude mať za následok aj skvalitnenie učebného procesu na LF.

Úspešné rokovanie o budúcej vzájomnej spolupráci medzi LF a spoločnosťou FED, zaoberajúcou sa výrobou komponentov pre letecké motory a riadiace systémy pre dopravné lietadlá, bolo potvrdené podpisom zmluvy o spolupráci umožňujúcej m.i. odborné stáže študentov a zamestnancov LF v uvedenej spoločnost.

© 2018 Letecká fakulta Technickej univerzity v Košiciach. Všetky práva vyhradené.