Slávnostná promócia študentov Univerzity tretieho veku

Dňa 24. mája 2019 o 10:00 hod. sa v aule Maxima Technickej univerzity v Košiciach uskutočnila slávnostná promócia študentov Univerzity tretieho veku. Slávnostného promočného aktu sa za Leteckú fakultu zúčastnil dekan Leteckej fakulty Dr.h.c. doc. Ing. Stanislav SZABO, PhD., MBA, LL.M. a garanti študijného odboru Letecká doprava Ing. Róbert ROZENBERG, PhD. a Ing. Peter KOŠČÁK, PhD. Všetkým absolventom srdečne gratulujeme a prajeme im veľa ďalších úspechov!  

© 2018 Letecká fakulta Technickej univerzity v Košiciach. Všetky práva vyhradené.