Návšteva študentov SOŠ zo Šace

Dnes medzi nás zavítali študenti SOŠ zo Šace. Zaujímali sa o odbory vyučované na Katedre avioniky a Katedre leteckej technickej prípravy. V rámci ich návštevy a prehliadky priestorov LF sa mali možnosť oboznámiť nielen s profilom katedier, ale aj praktickou prípravou študentov, ktorá na nich úspešne prebieha. Následne si prezreli aj učebne a laboratóriá.

© 2018 Letecká fakulta Technickej univerzity v Košiciach. Všetky práva vyhradené.