Ocenenie úspešným študentom v ŠVOČ

Dekan Leleckej fakulty, Dr.h.c. doc. Ing. Stanislav Szabo, PhD., MBA, LL.M.,dnes odovzdal ocenenia úspešným študentom našej fakulty za umiestnenia v Študentskej vedeckej odbornej činnosti pre rok 2019. Všetkým oceneným študentom blahoželáme.

© 2018 Letecká fakulta Technickej univerzity v Košiciach. Všetky práva vyhradené.