Účasť zástupcov Leteckej fakulty na konferenciách ISSA 2019 a IEEE SACI 2019

Počas troch dní na dvoch medzinárodných konferenciách ISSA 2019 v Budapešti v Maďarsku a IEEE SACI 2019 v Temešvári v Rumunsku prezentovali členovia Katedry manažmentu leteckej prevádzky a Katedry leteckého inžinierstva výsledky svojej vedeckej práce, ako aj samotnú Leteckú fakultu. V rámci konferencie SACI, 29. mája absolvovali stretnutie s novozvoleným rektorom partnerskej Óbuda University, p.prof. Dr. Leventem Kovácsom.

© 2018 Letecká fakulta Technickej univerzity v Košiciach. Všetky práva vyhradené.