Nový docent na Leteckej fakulte!

Na zasadnutí Vedeckej rady Leteckej fakulty, dňa 10. júna 2019, bol po absolvovaní habilitačnej prednášky schválený nový docent, ktorým sa stal príslušník Katedry leteckej technickej prípravy, Ing. Miroslav Šmelko, PhD. Všetci mu srdečne blahoželáme a prajeme veľa ďalších pracovných úspechov.

© 2018 Letecká fakulta Technickej univerzity v Košiciach. Všetky práva vyhradené.