Denný archív: 10. júla 2019

Prvé kolo Detskej univerzity

Poobedie v rámci Detskej univerzity na TUKE sa nieslo v znamení Leteckej fakulty. Deti mali možnosť oboznámiť sa nielen s lietaním a letectvom, ale...   Ďalej

© 2018 Letecká fakulta Technickej univerzity v Košiciach. Všetky práva vyhradené.