Prvé kolo Detskej univerzity

Poobedie v rámci Detskej univerzity na TUKE sa nieslo v znamení Leteckej fakulty. Deti mali možnosť oboznámiť sa nielen s lietaním a letectvom, ale aj dostať odpovede na mnohé zaujímavé otázky. Záver bol v znamení malého leteckého dňa papierových modelov, ktoré si vytvorili deti.

 

© 2018 Letecká fakulta Technickej univerzity v Košiciach. Všetky práva vyhradené.