Denný archív: 18. júla 2019

Druhé kolo Detskej univerzity

Druhé kolo Detskej univerzity sa nieslo v duchu upevňovania a získavania nových vedomostí o letectve, ako aj možností štúdia na Leteckej fakulte. Na záver...   Ďalej

© 2018 Letecká fakulta Technickej univerzity v Košiciach. Všetky práva vyhradené.