fbpx

Druhé kolo Detskej univerzity

Druhé kolo Detskej univerzity sa nieslo v duchu upevňovania a získavania nových vedomostí o letectve, ako aj možností štúdia na Leteckej fakulte. Na záver sme si urobili malú súťaž družstiev v hádzaní papierových modelov lietadiel.

© 2018 Letecká fakulta Technickej univerzity v Košiciach. Všetky práva vyhradené.